Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring ML-Opleidingen BV

ML-Opleidingen BV, gevestigd aan Buijs Ballotstraat 3 BU 2 2693 BS ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ML-Opleidingen BV gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ML-Opleidingen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW- gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

ML-Opleidingen BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN)

ML-Opleidingen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Communiceren (telefonisch/schriftelijk) over de opleiding(en)
– Vastleggen van uitslagen
– Eventueel afgifte certificaten
– Aanmelden CBR/SOOB

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

ML-Opleidingen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

ML-Opleidingen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ML-Opleidingen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Technische beveiliging:

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past ML-Opleidingen BV passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. ML-Opleidingen BV neemt maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ml-opleidingen.nl

Cookies:

Tijdens een bezoek aan de website van ML-Opleidingen worden gegevens verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de website van ML-Opleidingen via je browser op de harde schijf van je eigen computer opgeslagen worden. Het gebruik van cookies is veilig en worden nooit gebruikt om privégegevens (zoals wachtwoorden) te achterhalen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die er bijvoorbeeld voor zorgen dat ingelogd blijft wanneer je op een andere pagina klikt. Ook zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat er steeds met dezelfde server verbinding wordt gemaakt tijdens één sessie (een bezoek aan de website). Functionele cookies zijn ervoor om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren.

Ook maken wij gebruik van analytische cookies door middel van Google Analytics. Wij hebben onze Google Analytics account ‘privacy vriendelijk’ ingesteld. Zo worden bijvoorbeeld IP-adressen geanonimiseerd. Wij gebruiken Google Analytics om meer inzicht te krijgen in onze website en wat wij eraan kunnen doen om de gebruiksvriendelijkheid ervan te verhogen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ML-Opleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ml-opleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ML-Opleidingen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bekijk hier de beschikbare data voor
65+ weken
en meld je direct aan

Eerst volgende 65+ week

[we_table style=”2″ ids=”” count=”1″ posts_per_page=”” cat=”” tag=”65+” order=”” orderby=”upcoming” search_sort=””]

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten