De BRL 9101 opleiding BRL 9101 vakman / verkeersmaatregelen is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met het implementeren, controleren, onderhouden, plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen en omleidingen.

De training omvat diverse thema’s, waaronder de Arbowetgeving, Wegenverkeerswet, de CROW-publicaties 96a en 96b, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), en de Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW). Deelnemers leren ook over de interpretatie van CROW-publicaties en -beslissingsbomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Toepassing van CROW-standaarden 96a en 96b
  • Verkeerswetgeving volgens BRL 9101
  • Arbowet en veiligheid bij wegwerkzaamheden
  • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en actieplannen
  • Verantwoordelijkheden van wegwerkers jegens weggebruikers
  • Diverse soorten verkeersmaatregelen: opbouw en materialen
  • Communicatievaardigheden en interpretatie
  • Praktijk: het plaatsen van tijdelijke wegafzettingen op snelwegen en niet-snelwegen (of simulaties daarvan)