Wat doet een Arbo arts

Een arbo arts is een arts die gespecialiseerd is in de gezondheid en veiligheid van werknemers. Een arbo arts mag verschillende soorten rijbewijzen keuren, zoals:

– Rijbewijs C en D: dit zijn de rijbewijzen voor vrachtwagens en bussen. Een arbo arts mag deze keuren als de aanvrager ouder is dan 75 jaar of als er sprake is van een medische aandoening die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden.
– Rijbewijs E: dit is het rijbewijs voor het rijden met een aanhangwagen. Een arbo arts mag dit keuren als de aanvrager ouder is dan 75 jaar of als er sprake is van een medische aandoening die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden.
– Rijbewijs A en B: dit zijn de rijbewijzen voor motorfietsen en personenauto’s. Een arbo arts mag deze keuren als er sprake is van een medische aandoening die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden.

Een arbo arts mag dus niet alle rijbewijzen keuren, maar alleen degenen die een hoger risico vormen voor de verkeersveiligheid. Een arbo arts moet zich houden aan de wettelijke eisen en richtlijnen voor het beoordelen van de rijgeschiktheid. Een arbo arts moet ook onafhankelijk en objectief zijn bij het uitvoeren van de keuringen.